خانه / خبرهای فوتبال خارجی / عکس های مخصوص دسکتاپ کریس رونالدو با کیفیت خوب

عکس های مخصوص دسکتاپ کریس رونالدو با کیفیت خوب

عکس های مخصوص دسکتاپ کریس رونالدو با کیفیت خوب

تیفوسی : 17 عکس جدید از رونالدو با کیفیت اچ دی مخصوص والپیپر و دسکتاپ

Wallpaper number: 1
Size: 1920×1080 (Full HD)
Theme: The entertainer is coming back

Cristiano Ronaldo wallpaper in Full HD (1920x1080): The entertainer is coming back
Download Free Wallpaper #1 in HD

Wallpaper number: 2
Size: 1090×787
Theme: Happy New Year 2011

Cristiano Ronaldo wallpaper (1090x787): Happy New Year 2011
Download Free Wallpaper #2 in HD

Wallpaper number: 3
Size: 1280×768
Theme: Cristiano Ronaldo: All round player

Cristiano Ronaldo wallpaper (1280x768) - CR7: All round player
Download Free Wallpaper #3 in HD

Wallpaper number: 4
Size: 1024×640
Theme: The most flexible athlete in the World

Cristiano Ronaldo wallpaper (1024x640): The most flexible athlete in the World. Cristiano Ronaldo reaches the ball with Pellegrini in the background
Download Free Wallpaper #4 in HD

Wallpaper number: 5
Size: 900×675
Theme: Happy Birthday Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo wallpaper (900x675): Happy Birthday Cristiano Ronaldo
Download Free Wallpaper #5 in HD

Wallpaper number: 6
Size: 1024×768
Theme: Cristiano Ronaldo: Legend in the Making

Cristiano Ronaldo wallpaper (1024x768) - CR7: Legend in the making
Download Free Wallpaper #6 in HD

Wallpaper number: 7
Size: 1024×768
Theme: Never Give Up

Cristiano Ronaldo wallpaper (1024x768) - CR7: Never give up
Download Free Wallpaper #7 in HD

Wallpaper number: 8
Size: 800×516
Theme: Cristiano Ronaldo: Faster than light

Cristiano Ronaldo wallpaper (800x516) - CR7: Faster than light
Download Free Wallpaper #8 in HD

Wallpaper number: 9
Size: 1920×1080 (Full HD)
Theme: Ronaldo: Star of the Bernabéu

Cristiano Ronaldo wallpaper in Full HD (1920x1080) - Ronaldo: Star of the Bernabéu
Download Free Wallpaper #9 in HD

Wallpaper number: 10
Size: 1024×536
Theme: Cristiano Ronaldo: White Knight

Cristiano Ronaldo wallpaper (1024x536) - CR7: White Knight
Download Free Wallpaper #10 in HD

Wallpaper number: 11
Size: 1600×800
Theme: Cristiano Ronaldo: Marking an Era

Cristiano Ronaldo wallpaper in HD (1600x800) - Cristiano Ronaldo: Marking an Era
Download Free Wallpaper #11 in HD

Wallpaper number: 12
Size: 1200×800
Theme: Cristiano Ronaldo: Defying gravity

Cristiano Ronaldo wallpaper in (1200x800) - Cristiano Ronaldo: Defying gravity
Download Free Wallpaper #12 in HD

Wallpaper number: 13
Size: 1280×800
Theme: Cristiano Ronaldo: Dreams can become reality

Cristiano Ronaldo wallpaper in (1280x800) - Cristiano Ronaldo: Dreams can become reality
Download Free Wallpaper #13 in HD

Wallpaper number: 14
Size: 1600×1200
Theme: Cristiano Ronaldo and Neymar

Cristiano Ronaldo and Neymar wallpaper in HD (1600x1200)
Download Free Wallpaper #14 in HD

Wallpaper number: 15
Size: 1280×800
Theme: Cristiano Ronaldo: Portuguese Power

Cristiano Ronaldo - Portuguese Power wallpaper in HD (1280x800)
Download Free Wallpaper #15 in HD

Wallpaper number: 16
Size: 1024×768
Theme: Cristiano Ronaldo and Messi – Black and White fight

Cristiano Ronaldo and Messi wallpaper: Black and White fight (1024x768)
Download Free Wallpaper #16 in HD

Wallpaper number: 17
Size: 1024×768
Theme: “It’s hard to be humble, when you’re as great as I am” – Muhammad Ali

It's hard to be humble, when you're great as I am - Muhammad Ali wallpaper theme for Cristiano Ronaldo (1024x768)
Download Free Wallpaper #17 in HD

درباره admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *