سرزمین اچ دی ads
خانه / فوتبال ایران / قرعه کشی و برنامه نیم فصل اول لیگ ازادگان

قرعه کشی و برنامه نیم فصل اول لیگ ازادگان

مراسم قرعه کشی لیگ دسته اول در فصل ۹۶-۹۵ برگزار شد.

سایت تیفوسی به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از سایت سازمان لیگ، مراسم قرعه کشی لیگ دسته اول با حضور غلامرضا بهروان رئیس کمیته مسابقات، فریبرز محمودزاده مسئول مسابقات لیگ دسته اول و مصطفی شهبازی مسئول رئیس کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ و نمایندگان باشگاه های لیگ دسته اول برگزار شد. محمودزاده در این مراسم تاکید کرد که لیگ دسته اول روز 17 مرداد آغاز می شود. برنامه لیگ دسته اول با ساعت و تاریخ به زودی اعلام می شود.

* هفته اول

پارس جنوبی- مس رفسنجان

نفت مسجدسلیمان- ایران جوان بوشهر

اکسین البرز – نساجی مازندران

راه‌آهن تهران- گل‌گهر سیرجان

مس کرمان- فجرسپاسی شیراز

آلومینیوم اراک – ملوان بندرانزلی

سپیدرود رشت – بادران تهران

فولاد یزد- خیبرخرم‌آباد

خونه به خونه مازندران- استقلال اهواز

* هفته دوم

خیبر خرم‌آباد- پارس جنوبی بوشهر

مس رفسنجان- خونه به خونه مازندران

استقلال اهواز- آلومینیوم اراک

بادران تهران- فولاد یزد

فجرسپاسی شیراز- سپیدرود رشت

ملوان بندرانزلی- راه‌آهن تهران

نساجی مازندران- نفت مسجدسلیمان

ایرانجوان بوشهر – مس کرمان

گل‌گهر سیرجان – اکسین البرز

*هفته سوم

راه‌آهن تهران- مس رفسنجان

آلومینیوم اراک- پارس جنوبی جم بوشهر

ایرانجوان بوشهر- نساجی مازندران

مس کرمان- گل‌گهر سیرجان

نفت مسجدسلیمان- فجرسپاسی شیراز

فولادیزد- ملوان بندرانزلی

خونه به خونه مازندران- بادران تهران

سپیدرود رشت- خیبر خرم‌آباد

اکسین البرز- استقلال اهواز

* هفته چهارم

بادران تهران- ایرانجوان بوشهر

پارس جنوبی جم بوشهر- خونه به خونه مازندران

مس رفسنجان- آلومینیوم اراک

استقلال اهواز- فولادیزد

ملوان بندرانزلی- سپیدرود رشت

فجرسپاسی شیراز- راه‌آهن تهران

گل‌گهر سیرجان- نفت مسجدسلیمان

نساجی مازندران- مس کرمان

خیبرخرم‌آباد- اکسین البرز

* هفته پنجم

نفت مسجدسلیمان- مس رفسنجان

فولادیزد- پارس جنوبی جم بوشهر

سپیدرود رشت- خونه به خونه مازندران

نساجی مازندران- گل‌گهر سیرجان

اکسین البرز- فجرسپاسی شیراز

ایرانجوان بوشهر- ملوان بندر انزلی

راه‌آهن تهران- بادران تهران

آلومینیوم اراک- خیبر خرم‌آباد

مس کرمان – استقلال اهواز

* هفته ششم

گل‌گهر سیرجان- ایرانجوان بوشهر

فجرسپاسی شیراز- نساجی مازندران

خونه به خونه مازندران- آلومینیوم اراک

مس رفسنجان- فولاد یزد

پارس جنوبی جم بوشهر- سپیدرود رشت

خیبرخرم‌آباد- راه‌آهن تهران

استقلال اهواز – نفت مسجدسلیمان

بادران تهران- مس کرمان

ملوان بندرانزلی- اکسین البرز

* هفته هفتم

مس کرمان- مس رفسنجان

نفت مسجدسلیمان- پارس جنوبی جم بوشهر

فولادیزد- خونه به خونه مازندران

سپیدرود رشت- الومینیوم اراک

ایرانجوان بوشهر- فجرسپاسی شیراز

گل‌گهر سیرجان- ملوان بندرانزلی

اکسین البرز- بادران تهران

نساجی مازندران- خیبرخرم‌آباد

راه‌آهن تهران- استقلال اهواز

* هفته هشتم

خیبرخرم‌آباد- ایرانجوان بوشهر

مس رفسنجان – نساجی مازندران

فجرسپاسی شیراز – گل‌گهر سیرجان

آلومینیوم اراک – فولاد یزد

استقلال اهواز – سپیدرود رشت

خونه به خونه مازندران- راه‌آهن تهران

بادران تهران – نفت مسجدسلیمان

ملوان بندرانزلی – مس کرمان

پارس جنوبی جم بوشهر- اکسین البرز

* هفته نهم

سپیدرود رشت – مس رفسنجان

مس کرمان – پارس جنوبی جم بوشهر

ایرانجوان بوشهر – خونه به خونه مازندران

راه‌آهن تهران – آلومینوم اراک

اکسین البرز- فولاد یزد

فجر سپاسی شیراز – ملوان بندرانزلی

گل‌گهر سیرجان – بادران تهران

نفت مسجدسلیمان – خیبر خرم‌آباد

نساجی مازندران – استقلال اهواز

* هفته دهم

استقلال اهواز – ایرانجوان بوشهر

ملوان بندرانزلی – نساجی مازندران

مس رفسنجان – گل‌گهر سیرجان

بادران تهران – فجر سپاسی شیراز

فولادیزد- سپیدرود رشت

پارس جنوبی جم بوشهر – راه‌آهن تهران

خونه به خونه مازندران – نفت مسجدسلیمان

خیبر خرم‌آباد- مس کرمان

آلومینیوم اراک – اکسین البرز

* هفته یازدهم

اکسین البرز – مس رفسنجان

ایرانجوان بوشهر- پارس جنوبی جم بوشهر

نساجی مازندران – خونه به خونه مازندران

نفت مسجدسلیمان – آلومینوم اراک

مس کرمان – فولاد اهواز

راه‌آهن تهران- سپیدرود رشت

ملوان بندرانزلی – بادران تهران

فجرسپاسی شیراز – خیبر خرم‌آباد

گل‌گهر سیرجان – استقلال اهواز

* هفته دوازدهم

مس رفسنجان- ایرانجوان بوشهر

بادران تهران – نساجی مازندران

خیبرخرم‌آباد – گل‌گهر سیرجان

پارس جنوبی جم بوشهر – فجرسپاسی شیراز

استقلال اهواز – ملوان بندر انزلی

فولاد یزد – راه‌آهن تهران

سپیدرود رشت – نفت مسجدسلیمان

آلومینیوم اراک –  مس کرمان

خونه به خونه مازندران – اکسین البرز

* هفته سیزدهم

فجرسپاسی شیراز – مس کرمان

نساجی مازندران- پارس جنوبی جم بوشهر

گل‌گهر سیرجان – خونه به خونه مازندران

ایرانجوان بوشهر – آلومینیوم اراک

نفت مسجدسلیمان- فولاد یزد

مس کرمان – سپیدرود رشت

اکسین البرز – راه‌آهن تهران

ملوان بندر انزلی – خیبرخرم‌آباد

بادران تهران- استقلال اهواز

* هفته چهاردهم

فولادیزد – ایرانجوان بوشهر

آلومینیوم اراک – نساجی مازندران

پارس جنوبی جم بوشهر – گل‌گهر سیرجان

استقلال اهواز- فجرسپاسی شیراز

مس رفسنجان – ملوان بندرانزلی

خیبرخرم‌آباد – بادران تهران

راه‌آهن تهران – نفت مسجدسلیمان

خونه به خونه مازندران – مس کرمان

سپیدرود رشت – اکسین البرز

* هفته پانزدهم

بادران تهران- مس رفسنجان

ملوان بندرانزلی – پارس جنوبی جم بوشهر

فجرسپاسی شیراز – خونه به خونه مازندران

گل‌گهر سیرجان- آلومینیوم اراک

نساجی مازندران- فولاد یزد

ایرانجوان بوشهر – سپیدرود رشت

مس کرمان – راه‌آهن تهران

خیبرخرم‌آباد – استقلال اهواز

نفت مسجدسلیمان- اکسین البرز

*هفته شانزدهم

اکسین البرز – ایرانجوان بوشهر

راه‌آهن تهران – نساجی مازندران

سپیدرود رشت- گل‌گهر سیرجان

فولادیزد – فجرسپاسی شیراز

خونه به خونه مازندران – ملوان بندرانزلی

آلومینوم اراک – بادران تهران

مس رفسنجان – خیبر خرم‌آباد

پارس جنوبی جم بوشهر – استقلال اهواز

نفت مسجدسلیمان – مس کرمان

* هفته هفدهم

استقلال اهواز – مس رفسنجان

بادران تهران – پارس جنوبی جم بوشهر

خیبر خرم‌آباد – خونه به خونه مازندران

فجرسپاسی شیراز – آلومینیوم اراک

گل‌گهر سیرجان – فولادیزد

نساجی مازندران – سپیدرود رشت

ایرانجوان بوشهر – راه‌آهن تهران

ملوان بندرانزلی – نفت مسجدسلیمان

مس کرمان – اکسین البرز

درباره admin

من امیر لقمان ،با تجربه چندین ساله فعالیت در زمینه رسانه های هواداری فوتبالی با سایت تیفوسی که مرجع هواداران متعصب فوتبال است در خدمت شما سروران هستم .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *