پنجشنبه ششم آبان ماه 1395

فولاد خوزستان – استقلال تهران (ورزشگاه غدیر اهواز) ساعت 16:40

ماشین سازی – پیکان تهران (ورزشگاه یادگار امام تبریز) ساعت 17

سایپا – سپاهان (ورزشگاه پاس قوامین تهران) ساعت 16:40

صبای قم – پدیده خراسان (ورزشگاه یادگار امام قم) ساعت 16:45

جمعه هفتم آبان ماه 1395

پرسپولیس – صنعت نفت آبادان (ورزشگاه آزادی) ساعت 16:40

ذوب آهن – استقلال خوزستان (ورزشگاه فولاد شهر اصفهان) ساعت 16:45

سیاه جامگان – نفت تهران (ورزشگاه ثامن مشهد) ساعت 15

گسترش فولاد تبریز – تراکتورسازی (ورزشگاه بنیان دیزل تبریز) ساعت 14:45