سرزمین اچ دی ads
خانه / لیگ های خارجی / لیگ قهرمانان آسیا / برنامه کامل لیگ قهرمانان آسیا + نتایج و جدول

برنامه کامل لیگ قهرمانان آسیا + نتایج و جدول

برنامه کامل لیگ قهرمانان آسیا + نتایج و جدول

به گزارش ایسنا، رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در قالب هشت گروه درحال برگزاری است. برنامه، نتایج و جدول رقابت‌های تمام تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها در ذیل می‌آید.

گروه A

چهارشنبه ۲ اردیبهشت

بنیادکار ازبکستان – النصر عربستان؛ ساعت ۱۸:۳۰

لخویا قطر – پرسپولیس ایران؛ ساعت ۲۰

چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت

پرسپولیس ایران – بنیادکار ازبکستان؛ ساعت ۱۸:۳۰

النصر عربستان – لخویا قطر؛ ساعت ۲۲:۲۰

تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خوره تفاضل امتیاز
پرسپولیس ۴ ۳ ۰ ۱ ۵ ۳ ۲ ۹
لخویا ۴ ۲ ۲ ۰ ۶ ۲ ۴ ۷
النصر ۴ ۱ ۲ ۱ ۵ ۳ ۲ ۵
بنیادکار ۴ ۰ ۱ ۳ ۱ ۴ ۳- ۱

نتایج بازی‌ها برگزار شده

سه شنبه، پنجم اسفند

پرسپولیس ایران ۳-۰ لخویا قطر

النصر عربستان ۱-۱ بنیادکار ازبکستان

سه شنبه ۱۲ اسفند

بنیادکار ازبکستان ۰-۱ پرسپولیس ایران؛ ساعت ۱۶:۳۰

لخویا قطر ۱-۱ النصر عربستان؛ ساعت ۱۸:۴۵

سه شنبه ۲۶ اسفند

بنیادکار ازبکستان ۰-۱ لخویا قطر؛ ساعت ۱۶:۳۰

النصر عربستان ۳-۰ پرسپولیس ایران؛ ساعت ۲۱

چهارشنبه ۱۹ فروردین

پرسپولیس ایران ۱-۰ النصر عربستان؛ ساعت ۱۸:۳۰

لخویا قطر ۱-۰ بنیادکار ازبکستان؛ ساعت ۲۰

…………………………………………………………………………………………………………………

گروه B

چهارشنبه ۲ اردیبهشت

نفت ایران – پاختاکور ازبکستان؛ ساعت ۱۹

الشباب عربستان – العین امارات؛ ساعت ۲۲:۱۰

چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت

پاختاکور ازبکستان – الشباب عربستان؛ ساعت ۱۸

العین امارات – نفت ایران؛ ساعت ۲۰

رده تیم تعداد بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
۱ نفت ۴ ۲ ۱ ۱ ۷ ۴ ۳ ۷
۲ العین امارات ۴ ۱ ۳ ۰ ۳ ۲ ۱ ۶
۳ پاختاکور ۴ ۱ ۲ ۱ ۵ ۵ ۰ ۵
۴ الشباب ۴ ۰ ۲ ۲ ۳ ۷ ۴- ۲

نتایج بازی‌ها برگزار شده

سه شنبه، پنجم اسفند

پاختاکور ازبکستان ۲-۱ نفت ایران

العین امارات ۰-۰ الشباب عربستان

سه شنبه ۱۲ اسفند

نفت ایران ۱-۱ العین امارات؛ ساعت ۱۸

الشباب عربستان ۲-۲ پاختاکور ازبکستان؛ ساعت ۲۰:۵۰

چهارشنبه ۲۷ اسفند

پاختاکور ازبکستان ۰-۱ العین امارات؛ ساعت ۱۵:۳۰

نفت ایران ۲-۱ الشباب عربستان؛ ساعت ۱۸

سه شنبه ۱۸ فروردین

العین امارات ۱-۱ پاختاکور ازبکستان؛ ساعت ۱۹:۴۵

الشباب عربستان ۰-۳ نفت ایران؛ ساعت ۲۲:۰۵

…………………………………………………………………………………………………………………

گروه C

سه شنبه ۱ اردیبهشت

لوکوموتیو ازبکستان – الهلال عربستان؛ ساعت ۱۹

السد امارات – فولاد ایران؛ ساعت ۲۰:۳۰

سه شنبه ۱۵ اردیبهشت

فولاد ایران – لوکوموتیو ازبکستان؛ ساعت ۱۷:۳۰

الهلال عربستان – السد قطر؛ ساعت ۲۲:۲۵

رده تیم تعداد بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
۱ الهلال ۴ ۲ ۱ ۱ ۵ ۲ ۳ ۷
۲ السد ۴ ۲ ۱ ۱ ۷ ۷ ۰ ۷
۳ لوکوموتیو ۴ ۱ ۱ ۲ ۹ ۱۰ ۱- ۴
۴ فولاد ۴ ۰ ۳ ۱ ۱ ۳ ۲- ۳

نتایج بازی‌ها برگزار شده

چهارشنبه، ششم اسفند

فولاد ایران ۰-۰ السد قطر

الهلال عربستان ۳-۱ لوکوموتیو ازبکستان

چهارشنبه ۱۳ اسفند

لوکوموتیو ازبکستان ۱-۱ فولاد ایران؛ ساعت ۱۳:۳۰

السد قطر – الهلال عربستان؛ ساعت ۱۹:۱۵

سه شنبه ۲۶ اسفند

فولاد ایران ۰-۰ الهلال عربستان؛ ساعت ۱۶

السد قطر ۶-۲ لوکوموتیو ازبکستان؛ ساعت ۱۹:۱۵

چهارشنبه ۱۹ فروردین

لوکوموتیو ازبکستان ۵-۰ السد قطر؛ ساعت ۱۵:۳۰

الهلال عربستان ۲-۰ فولاد ایران؛ ساعت ۲۲:۱۵

…………………………………………………………………………………………………………………

گروه D

سه شنبه ۱ اردیبهشت

تراکتورسازی ایران – نسف قارشی ازبکستان؛ ساعت ۱۸

الاهلی عربستان – الاهلی امارات؛ ساعت ۲۲

سه شنبه ۱۵ اردیبهشت

نسف قارشی ازبکستان – الاهلی عربستان؛ ساعت ۱۹:۳۰

الاهلی امارات – تراکتورسازی ایران؛ ساعت ۲۰:۱۰

رده تیم تعداد بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
۱ الاهلی عربستان ۴ ۲ ۲ ۰ ۹ ۶ ۳ ۸
۲ الاهلی امارات ۴ ۱ ۲ ۱ ۴ ۴ ۰ ۵
۳ نسف قارشی ۴ ۱ ۱ ۲ ۳ ۴ ۱- ۴
۴ تراکتورسازی ۴ ۱ ۱ ۲ ۴ ۶ ۲- ۴

نتایج بازی‌ها برگزار شده

چهارشنبه، ششم اسفند

نسف قارشی ازبکستان ۲-۱ تراکتورسازی ایران

الاهلی امارات ۳-۳ الاهلی عربستان

چهارشنبه ۱۳ اسفند

تراکتورسازی ایران ۱ -۰ الاهلی امارات؛ ساعت ۱۶

الاهلی عربستان – نسف قارشی ازبکستان؛ ساعت ۲۰:۴۵

چهارشنبه ۲۷ اسفند

الاهلی امارات ۰- ۰نسف قارشی ازبکستان؛ ساعت ۲۰:۰۵

الاهلی عربستان ۲-۰ تراکتورسازی ایران؛ ساعت ۲۰:۵۰

سه‌شنبه ۱۸ فروردین

تراکتورسازی ایران ۲-۲ الاهلی عربستان؛ ساعت ۱۶

نسف قارشی ازبکستان ۰-۱ الاهلی امارات؛ ساعت ۱۸:۳۰

…………………………………………………………………………………………………………………

گروه E

چهارشنبه ۲ اردیبهشت

کاشیوا ریزول ژاپن – جونبوک موتورز کره جنوبی؛ ساعت ۱۴:۳۰

شاندونگ لیوننگ چین – بین دونگ ویتنام؛ ساعت ۱۵:۳۰

چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت

جونبوک موتورز کره جنوبی – شاندونگ لیوننگ؛ ساعت ۱۴:۳۰

بین دونگ ویتنام – کاشیوا ریزول ژاپن؛ ساعت ۱۵:۳۰

رده تیم تعداد بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
۱ جونبوک موتورز ۴ ۲ ۲ ۰ ۸ ۲ ۶ ۸
۲ کاشیوا ریسول ۴ ۲ ۲ ۰ ۱۱ ۶ ۵ ۸
۳ شاندونگ ۴ ۱ ۱ ۲ ۹ ۱۲ ۳- ۴
۴ بین دونگ ۴ ۰ ۱ ۳ ۴ ۱۲ ۸- ۱

نتایج بازی‌ها برگزار شده

سه‌شنبه پنجم اسفند

جونبوک موتورز کره جنوبی ۰-۰ کاشیوا ریزول ژاپن

بین دونگ ویتنام ۲-۳ شاندونگ لیوننگ چین

سه شنبه ۱۲ اسفند

شاندونگ لیوننگ چین ۱-۴ جونبوک موتورز کره جنوبی؛ ساعت ۱۱

کاشیوا ریسول ژاپن ۵-۱ بین دونگ ویتنام؛ ساعت ۱۳:۳۰

سه‌شنبه ۲۶ اسفند

کاشیوا ریسول ژاپن ۲- ۱شاندونگ لیوننگ چین؛ ساعت ۱۳:۳۰

جونبوک موتورز کره جنوبی۳-۰ بین دونگ ویتنام؛ ساعت ۱۳:۳۰

چهارشنبه ۱۹ فروردین

بین دونگ ویتنام ۱-۱ جونبوک موتورز کره جنوبی؛ ساعت ۱۵:۳۰

شاندونگ لیوننگ چین ۴-۴ کاشیوا ریزول ژاپن؛ ساعت ۱۵:۳۰

…………………………………………………………………………………………………………………

گروه F

چهارشنبه ۲ اردیبهشت

سئونگنام کره جنوبی – بوریرام تایلند؛ ساعت ۱۵

گوانگژو R&F چین- گامبا اوزاکا ژاپن؛ ساعت ۱۶

چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت

گامبا اوزاکا ژاپن – سئونگنام کره جنوبی؛ ساعت ۱۴:۳۰

بوریرام تایلند – گوانگژو R&F چین؛ ساعت ۱۵:۳۰

رده تیم تعداد بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
۱ سئونگنام ۴ ۲ ۱ ۱ ۴ ۲ ۲ ۷
۲ بوریرام ۴ ۲ ۱ ۱ ۶ ۵ ۱ ۷
۳ گوانگژو R&F چین ۴ ۱ ۱ ۲ ۳ ۳ ۰ ۴
۴ گامبا اوزاکا ۴ ۱ ۱ ۲ ۳ ۶ ۳- ۴

نتایج بازی‌ها برگزار شده

گامبا اوزاکا ژاپن ۰-۲ گوانگژو R&F چین

بوریرام تایلند ۲-۱ سئونگنام کره جنوبی

سه شنبه ۱۲ اسفند

سئونگنام کره جنوبی ۲-۰ گامبا اوزاکا ژاپن؛ ساعت ۱۴

گوانگژو R&F چین ۱-۲ بوریرام تایلند؛ ساعت ۱۵

سه‌شنبه ۲۶ اسفند

گوانگژو R&F چین ۰-۱ سئونگنام کره جنوبی؛ ساعت ۱۵

چهارشنبه ۲۷ اسفند

گامبا اوزاکا ژاپن ۱-۱ بوریرام تایلند؛ ساعت ۱۳:۳۰

سه‌شنبه ۱۸ فروردین

سئونگنام کره جنوبی ۰-۰ گوانگژو R&F چین؛ ساعت ۱۵

بوریرام تایلند ۱-۲ گامبا اوزاکا ژاپن؛ ساعت ۱۵:۳۰

…………………………………………………………………………………………………………………

گروه G

سه شنبه ۱ اردیبهشت

اوراوا ژاپن – سوون سامسونگ کره جنوبی؛ ساعت ۱۵

بیجینگ گوان چین – بریزبن رور استرالیا؛ ساعت ۱۶

سه شنبه ۱۵ اردیبهشت

سوون سامسونگ کره جنوبی – بیجینگ گوان چین؛ ساعت ۱۱:۳۰

بریزبن رور استرالیا – اوراوا ژاپن؛ ساعت ۱۳:۳۰

رده تیم تعداد بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
۱ بیجینگ گوان ۴ ۳ ۱ ۰ ۵ ۱ ۴ ۱۰
۲ سوون سامسونگ ۴ ۲ ۱ ۱ ۸ ۶ ۲ ۷
۳ بریزبن رور ۴ ۱ ۱ ۲ ۵ ۷ ۲- ۴
۴ اوراوا ۴ ۰ ۱ ۳ ۲ ۶ ۴- ۱

نتایج بازی‌ها برگزار شده

چهارشنبه، ششم اسفند

بریزبن رور استرالیا ۰-۱ بیجینگ گوان چین

سوون سامسونگ کره جنوبی ۲-۱ اوراوا ژاپن

چهارشنبه ۱۳ اسفند

اوراوا ژاپن ۰-۱ بریزبن رور استرالیا؛ ساعت ۱۴

بیجینگ گوان چین ۱-۰ سوون سامسونگ کره جنوبی؛ ساعت ۱۵

سه‌شنبه ۲۶ اسفند

بیجینگ گوان چین ۲-۰ اوراوا ژاپن؛ ساعت ۱۵

چهارشنبه ۲۷ اسفند

بریزبن رور استرالیا ۳-۳ سوون سامسونگ کره جنوبی؛ ساعت ۱۲

چهارشنبه ۱۹ فروردین

اوراوا ژاپن ۱-۱ بیجینگ گوان چین؛ ساعت ۱۵

سوون سامسونگ کره جنوبی ۳-۱ بریزبن رور استرالیا؛ ساعت ۱۵

…………………………………………………………………………………………………………………

گروه H

سه شنبه ۱ اردیبهشت

وسترن سیدنی استرالیا – کاشیما آنتلر ژاپن؛ ساعت ۱۴

اف سی سئول کره جنوبی – گوانگژو چین؛ ساعت ۱۵

سه شنبه ۱۵ اردیبهشت

کاشیما آنتلر ژاپن – اف سی سئول کره جنوبی؛ ساعت ۱۰:۳۰

گوانگژو چین – وسترن سیدنی استرالیا؛ ساعت ۱۶:۳۰

رده تیم تعداد بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
۱ گوانگژو ۴ ۳ ۰ ۱ ۹ ۷ ۲ ۹
۲ وسترن سیدنی ۴ ۱ ۲ ۱ ۶ ۵ ۱ ۵
۳ اف سی سئول ۴ ۱ ۲ ۱ ۲ ۲ ۰ ۵
۴ کاشیما آنتلر ۴ ۱ ۰ ۳ ۶ ۹ ۳- ۳

نتایج بازی‌ها برگزار شده

چهارشنبه، ششم اسفند

کاشیما آنتلر ژاپن ۱-۳ وسترن سیدنی استرالیا

گوانگژو چین ۱-۰ اف سی سئول کره جنوبی

چهارشنبه ۱۳ اسفند

وسترن سیدنی استرالیا ۲-۳ گوانگژو چین؛ ساعت ۱۲

اف سی سئول کره جنوبی ۱-۰ کاشیما آنتلر ژاپن؛ ساعت ۱۴

چهارشنبه ۲۷ اسفند

اف سی سئول کره جنوبی ۰-۰ وسترن سیدنی استرالیا؛ ساعت ۱۴

گوانگژو چین ۴-۳ کاشیما آنتلر ژاپن؛ ساعت ۱۵:۳۰

سه‌شنبه ۱۸ فروردین

وسترن سیدنی استرالیا ۱-۱ اف سی سئول کره جنوبی؛ ساعت ۱۴

کاشیما آنتلر ژاپن ۲-۱ گوانگژو چین؛ ساعت ۱۴:۳۰

انتهای پیام

درباره admin

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *