سرزمین اچ دی ads
خانه / لیگ های خارجی / لیگ قهرمانان آسیا / برنامه کامل لیگ قهرمانان آسیا + نتایج و جدول

برنامه کامل لیگ قهرمانان آسیا + نتایج و جدول

برنامه کامل لیگ قهرمانان آسیا + نتایج و جدول

به گزارش ایسنا، رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در قالب هشت گروه درحال برگزاری است. برنامه، نتایج و جدول رقابت‌های تمام تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها در ذیل می‌آید.

گروه A

چهارشنبه ۲ اردیبهشت

بنیادکار ازبکستان – النصر عربستان؛ ساعت ۱۸:۳۰

لخویا قطر – پرسپولیس ایران؛ ساعت ۲۰

چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت

پرسپولیس ایران – بنیادکار ازبکستان؛ ساعت ۱۸:۳۰

النصر عربستان – لخویا قطر؛ ساعت ۲۲:۲۰

تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خوره تفاضل امتیاز
پرسپولیس ۴ ۳ ۰ ۱ ۵ ۳ ۲ ۹
لخویا ۴ ۲ ۲ ۰ ۶ ۲ ۴ ۷
النصر ۴ ۱ ۲ ۱ ۵ ۳ ۲ ۵
بنیادکار ۴ ۰ ۱ ۳ ۱ ۴ ۳- ۱

نتایج بازی‌ها برگزار شده

سه شنبه، پنجم اسفند

پرسپولیس ایران ۳-۰ لخویا قطر

النصر عربستان ۱-۱ بنیادکار ازبکستان

سه شنبه ۱۲ اسفند

بنیادکار ازبکستان ۰-۱ پرسپولیس ایران؛ ساعت ۱۶:۳۰

لخویا قطر ۱-۱ النصر عربستان؛ ساعت ۱۸:۴۵

سه شنبه ۲۶ اسفند

بنیادکار ازبکستان ۰-۱ لخویا قطر؛ ساعت ۱۶:۳۰

النصر عربستان ۳-۰ پرسپولیس ایران؛ ساعت ۲۱

چهارشنبه ۱۹ فروردین

پرسپولیس ایران ۱-۰ النصر عربستان؛ ساعت ۱۸:۳۰

لخویا قطر ۱-۰ بنیادکار ازبکستان؛ ساعت ۲۰

…………………………………………………………………………………………………………………

گروه B

چهارشنبه ۲ اردیبهشت

نفت ایران – پاختاکور ازبکستان؛ ساعت ۱۹

الشباب عربستان – العین امارات؛ ساعت ۲۲:۱۰

چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت

پاختاکور ازبکستان – الشباب عربستان؛ ساعت ۱۸

العین امارات – نفت ایران؛ ساعت ۲۰

رده تیم تعداد بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
۱ نفت ۴ ۲ ۱ ۱ ۷ ۴ ۳ ۷
۲ العین امارات ۴ ۱ ۳ ۰ ۳ ۲ ۱ ۶
۳ پاختاکور ۴ ۱ ۲ ۱ ۵ ۵ ۰ ۵
۴ الشباب ۴ ۰ ۲ ۲ ۳ ۷ ۴- ۲

نتایج بازی‌ها برگزار شده

سه شنبه، پنجم اسفند

پاختاکور ازبکستان ۲-۱ نفت ایران

العین امارات ۰-۰ الشباب عربستان

سه شنبه ۱۲ اسفند

نفت ایران ۱-۱ العین امارات؛ ساعت ۱۸

الشباب عربستان ۲-۲ پاختاکور ازبکستان؛ ساعت ۲۰:۵۰

چهارشنبه ۲۷ اسفند

پاختاکور ازبکستان ۰-۱ العین امارات؛ ساعت ۱۵:۳۰

نفت ایران ۲-۱ الشباب عربستان؛ ساعت ۱۸

سه شنبه ۱۸ فروردین

العین امارات ۱-۱ پاختاکور ازبکستان؛ ساعت ۱۹:۴۵

الشباب عربستان ۰-۳ نفت ایران؛ ساعت ۲۲:۰۵

…………………………………………………………………………………………………………………

گروه C

سه شنبه ۱ اردیبهشت

لوکوموتیو ازبکستان – الهلال عربستان؛ ساعت ۱۹

السد امارات – فولاد ایران؛ ساعت ۲۰:۳۰

سه شنبه ۱۵ اردیبهشت

فولاد ایران – لوکوموتیو ازبکستان؛ ساعت ۱۷:۳۰

الهلال عربستان – السد قطر؛ ساعت ۲۲:۲۵

رده تیم تعداد بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
۱ الهلال ۴ ۲ ۱ ۱ ۵ ۲ ۳ ۷
۲ السد ۴ ۲ ۱ ۱ ۷ ۷ ۰ ۷
۳ لوکوموتیو ۴ ۱ ۱ ۲ ۹ ۱۰ ۱- ۴
۴ فولاد ۴ ۰ ۳ ۱ ۱ ۳ ۲- ۳

نتایج بازی‌ها برگزار شده

چهارشنبه، ششم اسفند

فولاد ایران ۰-۰ السد قطر

الهلال عربستان ۳-۱ لوکوموتیو ازبکستان

چهارشنبه ۱۳ اسفند

لوکوموتیو ازبکستان ۱-۱ فولاد ایران؛ ساعت ۱۳:۳۰

السد قطر – الهلال عربستان؛ ساعت ۱۹:۱۵

سه شنبه ۲۶ اسفند

فولاد ایران ۰-۰ الهلال عربستان؛ ساعت ۱۶

السد قطر ۶-۲ لوکوموتیو ازبکستان؛ ساعت ۱۹:۱۵

چهارشنبه ۱۹ فروردین

لوکوموتیو ازبکستان ۵-۰ السد قطر؛ ساعت ۱۵:۳۰

الهلال عربستان ۲-۰ فولاد ایران؛ ساعت ۲۲:۱۵

…………………………………………………………………………………………………………………

گروه D

سه شنبه ۱ اردیبهشت

تراکتورسازی ایران – نسف قارشی ازبکستان؛ ساعت ۱۸

الاهلی عربستان – الاهلی امارات؛ ساعت ۲۲

سه شنبه ۱۵ اردیبهشت

نسف قارشی ازبکستان – الاهلی عربستان؛ ساعت ۱۹:۳۰

الاهلی امارات – تراکتورسازی ایران؛ ساعت ۲۰:۱۰

رده تیم تعداد بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
۱ الاهلی عربستان ۴ ۲ ۲ ۰ ۹ ۶ ۳ ۸
۲ الاهلی امارات ۴ ۱ ۲ ۱ ۴ ۴ ۰ ۵
۳ نسف قارشی ۴ ۱ ۱ ۲ ۳ ۴ ۱- ۴
۴ تراکتورسازی ۴ ۱ ۱ ۲ ۴ ۶ ۲- ۴

نتایج بازی‌ها برگزار شده

چهارشنبه، ششم اسفند

نسف قارشی ازبکستان ۲-۱ تراکتورسازی ایران

الاهلی امارات ۳-۳ الاهلی عربستان

چهارشنبه ۱۳ اسفند

تراکتورسازی ایران ۱ -۰ الاهلی امارات؛ ساعت ۱۶

الاهلی عربستان – نسف قارشی ازبکستان؛ ساعت ۲۰:۴۵

چهارشنبه ۲۷ اسفند

الاهلی امارات ۰- ۰نسف قارشی ازبکستان؛ ساعت ۲۰:۰۵

الاهلی عربستان ۲-۰ تراکتورسازی ایران؛ ساعت ۲۰:۵۰

سه‌شنبه ۱۸ فروردین

تراکتورسازی ایران ۲-۲ الاهلی عربستان؛ ساعت ۱۶

نسف قارشی ازبکستان ۰-۱ الاهلی امارات؛ ساعت ۱۸:۳۰

…………………………………………………………………………………………………………………

گروه E

چهارشنبه ۲ اردیبهشت

کاشیوا ریزول ژاپن – جونبوک موتورز کره جنوبی؛ ساعت ۱۴:۳۰

شاندونگ لیوننگ چین – بین دونگ ویتنام؛ ساعت ۱۵:۳۰

چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت

جونبوک موتورز کره جنوبی – شاندونگ لیوننگ؛ ساعت ۱۴:۳۰

بین دونگ ویتنام – کاشیوا ریزول ژاپن؛ ساعت ۱۵:۳۰

رده تیم تعداد بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
۱ جونبوک موتورز ۴ ۲ ۲ ۰ ۸ ۲ ۶ ۸
۲ کاشیوا ریسول ۴ ۲ ۲ ۰ ۱۱ ۶ ۵ ۸
۳ شاندونگ ۴ ۱ ۱ ۲ ۹ ۱۲ ۳- ۴
۴ بین دونگ ۴ ۰ ۱ ۳ ۴ ۱۲ ۸- ۱

نتایج بازی‌ها برگزار شده

سه‌شنبه پنجم اسفند

جونبوک موتورز کره جنوبی ۰-۰ کاشیوا ریزول ژاپن

بین دونگ ویتنام ۲-۳ شاندونگ لیوننگ چین

سه شنبه ۱۲ اسفند

شاندونگ لیوننگ چین ۱-۴ جونبوک موتورز کره جنوبی؛ ساعت ۱۱

کاشیوا ریسول ژاپن ۵-۱ بین دونگ ویتنام؛ ساعت ۱۳:۳۰

سه‌شنبه ۲۶ اسفند

کاشیوا ریسول ژاپن ۲- ۱شاندونگ لیوننگ چین؛ ساعت ۱۳:۳۰

جونبوک موتورز کره جنوبی۳-۰ بین دونگ ویتنام؛ ساعت ۱۳:۳۰

چهارشنبه ۱۹ فروردین

بین دونگ ویتنام ۱-۱ جونبوک موتورز کره جنوبی؛ ساعت ۱۵:۳۰

شاندونگ لیوننگ چین ۴-۴ کاشیوا ریزول ژاپن؛ ساعت ۱۵:۳۰

…………………………………………………………………………………………………………………

گروه F

چهارشنبه ۲ اردیبهشت

سئونگنام کره جنوبی – بوریرام تایلند؛ ساعت ۱۵

گوانگژو R&F چین- گامبا اوزاکا ژاپن؛ ساعت ۱۶

چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت

گامبا اوزاکا ژاپن – سئونگنام کره جنوبی؛ ساعت ۱۴:۳۰

بوریرام تایلند – گوانگژو R&F چین؛ ساعت ۱۵:۳۰

رده تیم تعداد بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
۱ سئونگنام ۴ ۲ ۱ ۱ ۴ ۲ ۲ ۷
۲ بوریرام ۴ ۲ ۱ ۱ ۶ ۵ ۱ ۷
۳ گوانگژو R&F چین ۴ ۱ ۱ ۲ ۳ ۳ ۰ ۴
۴ گامبا اوزاکا ۴ ۱ ۱ ۲ ۳ ۶ ۳- ۴

نتایج بازی‌ها برگزار شده

گامبا اوزاکا ژاپن ۰-۲ گوانگژو R&F چین

بوریرام تایلند ۲-۱ سئونگنام کره جنوبی

سه شنبه ۱۲ اسفند

سئونگنام کره جنوبی ۲-۰ گامبا اوزاکا ژاپن؛ ساعت ۱۴

گوانگژو R&F چین ۱-۲ بوریرام تایلند؛ ساعت ۱۵

سه‌شنبه ۲۶ اسفند

گوانگژو R&F چین ۰-۱ سئونگنام کره جنوبی؛ ساعت ۱۵

چهارشنبه ۲۷ اسفند

گامبا اوزاکا ژاپن ۱-۱ بوریرام تایلند؛ ساعت ۱۳:۳۰

سه‌شنبه ۱۸ فروردین

سئونگنام کره جنوبی ۰-۰ گوانگژو R&F چین؛ ساعت ۱۵

بوریرام تایلند ۱-۲ گامبا اوزاکا ژاپن؛ ساعت ۱۵:۳۰

…………………………………………………………………………………………………………………

گروه G

سه شنبه ۱ اردیبهشت

اوراوا ژاپن – سوون سامسونگ کره جنوبی؛ ساعت ۱۵

بیجینگ گوان چین – بریزبن رور استرالیا؛ ساعت ۱۶

سه شنبه ۱۵ اردیبهشت

سوون سامسونگ کره جنوبی – بیجینگ گوان چین؛ ساعت ۱۱:۳۰

بریزبن رور استرالیا – اوراوا ژاپن؛ ساعت ۱۳:۳۰

رده تیم تعداد بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
۱ بیجینگ گوان ۴ ۳ ۱ ۰ ۵ ۱ ۴ ۱۰
۲ سوون سامسونگ ۴ ۲ ۱ ۱ ۸ ۶ ۲ ۷
۳ بریزبن رور ۴ ۱ ۱ ۲ ۵ ۷ ۲- ۴
۴ اوراوا ۴ ۰ ۱ ۳ ۲ ۶ ۴- ۱

نتایج بازی‌ها برگزار شده

چهارشنبه، ششم اسفند

بریزبن رور استرالیا ۰-۱ بیجینگ گوان چین

سوون سامسونگ کره جنوبی ۲-۱ اوراوا ژاپن

چهارشنبه ۱۳ اسفند

اوراوا ژاپن ۰-۱ بریزبن رور استرالیا؛ ساعت ۱۴

بیجینگ گوان چین ۱-۰ سوون سامسونگ کره جنوبی؛ ساعت ۱۵

سه‌شنبه ۲۶ اسفند

بیجینگ گوان چین ۲-۰ اوراوا ژاپن؛ ساعت ۱۵

چهارشنبه ۲۷ اسفند

بریزبن رور استرالیا ۳-۳ سوون سامسونگ کره جنوبی؛ ساعت ۱۲

چهارشنبه ۱۹ فروردین

اوراوا ژاپن ۱-۱ بیجینگ گوان چین؛ ساعت ۱۵

سوون سامسونگ کره جنوبی ۳-۱ بریزبن رور استرالیا؛ ساعت ۱۵

…………………………………………………………………………………………………………………

گروه H

سه شنبه ۱ اردیبهشت

وسترن سیدنی استرالیا – کاشیما آنتلر ژاپن؛ ساعت ۱۴

اف سی سئول کره جنوبی – گوانگژو چین؛ ساعت ۱۵

سه شنبه ۱۵ اردیبهشت

کاشیما آنتلر ژاپن – اف سی سئول کره جنوبی؛ ساعت ۱۰:۳۰

گوانگژو چین – وسترن سیدنی استرالیا؛ ساعت ۱۶:۳۰

رده تیم تعداد بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
۱ گوانگژو ۴ ۳ ۰ ۱ ۹ ۷ ۲ ۹
۲ وسترن سیدنی ۴ ۱ ۲ ۱ ۶ ۵ ۱ ۵
۳ اف سی سئول ۴ ۱ ۲ ۱ ۲ ۲ ۰ ۵
۴ کاشیما آنتلر ۴ ۱ ۰ ۳ ۶ ۹ ۳- ۳

نتایج بازی‌ها برگزار شده

چهارشنبه، ششم اسفند

کاشیما آنتلر ژاپن ۱-۳ وسترن سیدنی استرالیا

گوانگژو چین ۱-۰ اف سی سئول کره جنوبی

چهارشنبه ۱۳ اسفند

وسترن سیدنی استرالیا ۲-۳ گوانگژو چین؛ ساعت ۱۲

اف سی سئول کره جنوبی ۱-۰ کاشیما آنتلر ژاپن؛ ساعت ۱۴

چهارشنبه ۲۷ اسفند

اف سی سئول کره جنوبی ۰-۰ وسترن سیدنی استرالیا؛ ساعت ۱۴

گوانگژو چین ۴-۳ کاشیما آنتلر ژاپن؛ ساعت ۱۵:۳۰

سه‌شنبه ۱۸ فروردین

وسترن سیدنی استرالیا ۱-۱ اف سی سئول کره جنوبی؛ ساعت ۱۴

کاشیما آنتلر ژاپن ۲-۱ گوانگژو چین؛ ساعت ۱۴:۳۰

انتهای پیام

درباره admin

من امیر لقمان ،با تجربه چندین ساله فعالیت در زمینه رسانه های هواداری فوتبالی با سایت تیفوسی که مرجع هواداران متعصب فوتبال است در خدمت شما سروران هستم .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران