خانه / خبر های نقل و انتقالات / ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮعی ﺳﺮﻣﺮبی ﻣﻠﻮان ﺷﺪ

ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮعی ﺳﺮﻣﺮبی ﻣﻠﻮان ﺷﺪ

تیفوسی:

ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮعی ﺳﺮﻣﺮبی ﻣﻠﻮان ﺷﺪ

اﻧﺰلی – ﺳﺮﻣﺮبی ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻴﻢ اﺳﺘﻘﻼﻝ ﺗﻬﺮاﻥ ﺩﺭ ﻟﻴﮓ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺳﻜﺎﻧﺪاﺭ ﻣﻠﻮاﻧﺎﻥ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺑﻪ ﮔﺰاﺭﺵ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻣﻬﺮ. ﭘﺲ اﺯ ﻛﺶ و ﻗﻮﺱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﻼتکلیفی ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻮاﻥ عصر پنج شنبه امیر ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮعی ﺑه عنوان ﺳﺮﻣﺮبی ملوانﺑﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻣﻠﻮاﻥ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺭﺳﻴﺪ.
ﺭﻳﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻣﻠﻮاﻥ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻣﻬﺮ، ﺿﻤﻦ ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﮔﻔﺖ: ﺩﺭ ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎ ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮعی ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺭﺳﻴﺪﻩ اﻳﻢ اﻣﺎ هیات مدیره باید جزئیات قرارداد را بررسی کند و به تصویب برساند.
اﺣﻤﺪ ﺩﻧﻴﺎﻣﺎلی اﻓﺰﻭد: اﺯ ﻧﻆﺮ هیات مدیره قابیلت های فنی ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮعی ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﻳﻴﺪ است و اﻭ ﺭا مربی ﺣﺮﻓﻪ ای می داﻧﻴﻢ.
وی ادامه داد: اﻟﺒﺘﻪ ﺩاﺭﻳﻮﺵ بهشتی ﺑﺎ ﻫﻤﺎهنگی هیات مدیره ﺑﺎ ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮعی برای هدایت ملوان به توافق رسیده‌ اﺳﺖ.
ﺩﻧﻴﺎﻣﺎلی ﺩﺭ خصوص ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﮔﻔﺖ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮاﺳﺖ بهشتی ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ اﻓﺘﺘﺎﺡ ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺪﻳﺪ، ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻣﻠﻮاﻥ ﺩﺭﺻﺪﺩ ﺭﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ ﺗﺎ مشکل خاصی برای ﻭاﺭﻳﺰ ﻭﺟﻮﻫﺎﺕ ﺩﺭﺧﻮاستی ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
گفتنی است اﺯ ﺳﻮی ﺩاﺭﻳﻮﺵ بهشتی ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ که تاخیر در واریز وجوهات از سمت وی به باشگاه و تحقق تعهداتش به این دلیل است که ﺣﺴﺎب های ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ کماکان ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺳﻴﺮﻭﺱ ﻣﺤﺠﻮﺏ مالک سابق باشگاه است.

درباره MEHDI

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *