پر بازدید ترین مطالب
کد خبر : 7962 22 مرداد 1394 ساعت [ 11:57 ]
Print This Post Print This Post ذخیره فایل ارسال به دوستان

ﺣﻤﻴﺪ استیلی: وقفه لیگ به سود ملوان است

سرمربی جدید تیم فوتبال ملوان بندرانزلی اعلام کرد از تعطیلات لیگ بعد از هفته پنجم برای بازسازی این تیم و جبران عقب افتادگی‌ها استفاده می‌کند، این وقفه را برای تیمش مفید دانست.

ﺣﻤﻴﺪ استیلی: وقفه لیگ به سود ملوان است

سرمربی جدید تیم فوتبال ملوان بندرانزلی اعلام کرد از تعطیلات لیگ بعد از هفته پنجم برای بازسازی این تیم و جبران عقب افتادگی‌ها استفاده می‌کند، این وقفه را برای تیمش مفید دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، ﺣﻤﻴﺪ استیلی در نشست ﺧﺒﺮی پیش اﺯ ﺑﺎﺯی ﻣﻠﻮاﻥ بندرانزلی برابر اﺳﺘﻘﻼﻝ اﻫﻮاﺯ ﺑﺎ اﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻜی اﺯ ﺩﻻﻳﻞ ﺣﻀﻮﺭﺵ در ﻣﻠﻮاﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺎﺯﻳﻜﻨﺎﻥ ﻗﺪﻳﻤﻲ اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﺑﻮﺩﻩ اﺳﺖ، ضمن بیان مطلب فوق ﮔﻔﺖ: ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻮاﻥ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ خوبی ﺩاﺭﺩ اﻣﺎ ﻧﻘﻂﻪ ﺿﻌﻒ ﺗﻴﻢ ﺩﻳﺮ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﺮﺩن ﺗﻤﺮﻳﻨﺎﺕ اﺳﺖ.

وی با بیان اینکه تعطیل شدن لیگ به خاطر بازی‌های تیم ملی به سود این تیم است، در ادامه اﻓﺰﻭﺩ: اﻣﻴﺪﻭاﺭﻡ در ﻓﺎﺻﻠﻪ زمانی ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺎﺯﻳ‌‌‌ﻬﺎی ﺗﻴﻢ ملی ﺑﻌﺪ اﺯ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩاﺭﺩ، ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪگی‌ﻫﺎی ﺗﻴﻢ ﺭا ﺟﺒﺮاﻥ ﻛﻨﻴﻢ.

سرمربی جدید تیم فوتبال ملوان با ﺑﻴﺎﻥ اﻳﻨﻜﻪ این تیم ﺩﺭ ﭼﻨﺪﺳﺎﻝ اﺧﻴﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﻟﻴﮓ ﺩﺭﺧﺸﺶ ﺧﻮبی ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اظهار کرد: ﺑﺎﻭﺟﻮﺩ ﺣﻀﻮﺭ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎﻟﻪ اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﺩﺭ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ و با توجه به جایگاه‌های ﺧﻮبی ﻛﻪ ﺟﺎﻡ ﺣﺬﻓی ﻛﺴﺐ ﻛﺮﺩﻩ، ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﻟﻴﮓ ﺩﺭﺧﺸﺶ خوبی ﺩاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

وی با ﺑﻴﺎﻥ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻳﻚ ﭘﺮﻭﺳﻪ ﺩﺭاﺯ ﻣﺪﺕ اﺳﺖ، یادآور شد: اﻣﻴﺪﻭاﺭﻡ با ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﺪﻥ ﻣﺸﻜﻼﺕ مالی ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺗﻴﻢ خوبی ﺭا برای حضور در ادامه لیگ برتر بسازیم.

استیلی با اشاره به اﻳﻨﻜﻪ ﻭﺟﻮﺩ هواداران ﭼﻮﻥ ﻃﺮﻓﺪاﺭاﻥ ﻣﻠﻮاﻥ می‌ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﻓﺮﺻﺖ تقلی ﺷﻮﺩ و ﻫﻢ ﺗﻬﺪﻳﺪ، گفت: اﺯ ﻫﻮاﺩاﺭاﻥ اﻧﺘﻆﺎﺭ ﺩاﺭﻡ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ لحظه‌های ﺳﺨﺖ ﭘﺸﺖ ﺗﻴﻢ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎ و ﺗﻴﻢ ﺭا یازی ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﻧﺘﻴﺠﻪ‌ای ﻛﻪ ﻻﻳﻖ اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪاﺭ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻳﺪ.

ارسال دیدگاه

جدید ترین مطالب سایت