خانه / فوتبال ایران / دست نوشته های امیر لقمان

دست نوشته های امیر لقمان

آقای رحمان رضایی ،آبروی ملی ما هنگامی که با هم تیمی خود گلاویزشدی زیر سوال نرفت؟!

52111512039781562094914320811570251167

همگام با اتفاقات اخیر دشمنان زیر سایه کیروش دوباره سر به بیرون انداختند و حرفایی می زنند که اگر کسی با فوتبال غریبه هم باشد باز نمی تواند ان ها رو از زبان اون کسیکه تعریف و روایت می کند …

ادامه مطلب »

اعتراف خبرگزاری مهر به زود قضاوت کردن با نوشتن مطلبی در مورد ثمره پافشاری کیروش برای در اختیار گرفتن ایفمارک

سایت تیفوسی – امیر لقمان : پارسال همین روز ها بود که خبر دیگری کیروش با خانم هراتیان  به خاطر حضور ایشان در ساختمان ایفمارک برای ریاست بخش درمانی این مرکز شده بود پوب مخالفان و منتقدین کیروش بر سر …

ادامه مطلب »