خانه / بایگانی برچسب ها: صحنه درگیری رحمان رضایی و علی بداوی

بایگانی برچسب ها: صحنه درگیری رحمان رضایی و علی بداوی

آقای رحمان رضایی ،آبروی ملی ما هنگامی که با هم تیمی خود گلاویزشدی زیر سوال نرفت؟!

52111512039781562094914320811570251167

همگام با اتفاقات اخیر دشمنان زیر سایه کیروش دوباره سر به بیرون انداختند و حرفایی می زنند که اگر کسی با فوتبال غریبه هم باشد باز نمی تواند ان ها رو از زبان اون کسیکه تعریف و روایت می کند …

ادامه مطلب »